Bezoek Nationaal Park De Alde Feanen

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.

Bezoekerscentrum De Alde Feanen

Het Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen is het startpunt van uw bezoek aan dit mooie laagveengebied. Hier krijgt u alle informatie over de recreatieve mogelijkheden in de omgeving. Ook zijn er mooie vaar-, wandel-, kano- en fietsroutes verkrijgbaar. Voor de jeugd is er uitleenmateriaal om het gebied op een avontuurlijke manier te leren kennen.

De mooiste fiets- en wandelroutes door De Alde Feanen vindt u ook hier, online.

Excursies voor jong en oud!

Vogels spotten, wandelexcursies of een excursie vanaf het water doen? Er zijn tal van mogelijkheden om dit natuurgebied beter te leren kennen. Leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie daarover vindt u hier!

De Alde Feanen in de media!

Ook reisprogramma 3 OP REIS bezocht dit Nationaal Park, en schreef er het volgende over: "We beginnen met het jongste nationale park dat Nederland kent: de Friese Alde Feanen. In dit oude veengebied ben je als watersportliefhebber op de goede plek. Ga bijvoorbeeld kajakken of suppen in de kreken, waar je voorbij een rijk begroeide zijlijn met broedende vogels peddelt. Je zou er zomaar stil van kunnen worden met dat kabbelende water op de achtergrond. Nachtdieren onder ons kunnen het nationale park ook varend in een sloep ontdekken. Begeef je je liever op het land? Stippel dan een route uit tussen de molens, uitzichtpunten en vogelkijkhutten waar het park rijk aan is." Bron: https://www.npo3.nl/3opreis/nederland-nationale-parken