HUISREGELS

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die binnen Van der Valk Hotel Drachten gelden. Met het betreden/verblijven in Hotel Drachten gaat u akkoord met onderstaand huisreglement.

Onze huisregels omtrent honden in het hotel leest u hier

De huisregels van Van der Valk Hotel Drachten

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Hotel Drachten en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 • Hotel Drachten kan op elk moment een borg in rekening brengen. Nadat de kamers bij uitcheck is geïnspecteerd en in orde is bevonden wordt de borg aan u terugbetaald. De borg wordt uitsluitend terugbetaald aan de gast die zich tijdens het inchecken heeft gelegitimeerd.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken is mogelijk vanaf 18 jaar. Personen onder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van een ouder/begeleider en moeten kunnen aantonen dat zij toestemming hebben wanneer daar om wordt gevraagd.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

Het is niet toegestaan om:

 • Te roken in het hotel. In al onze kamers en in al onze openbare ruimtes geldt een rookverbod. Wanneer u rookt in de kamer of een openbare ruimte zijn wij genoodzaakt u een boete op te leggen van € 150,00.
 • Tijdens uw verblijf (soft)drugs (inclusief lachgaspatronen) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Achtergebleven houders van lachgas kunnen niet worden opgehaald en zullen worden vernietigd.
 • Het betaald ontvangen van gasten in de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Met meer personen in de kamer aanwezig te zijn dan het aantal waarvoor is gereserveerd en bezoek op de kamer te ontvangen.
 • (Waxine) kaarsjes te branden in de kamer en/of feestversiering aan te brengen. Bij het aantreffen van feestversiering brengen wij schoonmaakkosten à € 25,00 per uur in rekening.
 • De accu van uw e-bike op uw hotelkamer op te laden. In de fietsenstalling zijn voldoende laadpunten.
 • Brandmelders af te plakken en/of te verwijderen of op een andere manier onschadelijk maken van rookmelders. Voor het afplakken, verwijderen of onschadelijk maken van de rookmelders brengen wij een boete van € 150,00 in rekening.
 • Een kamer op uw naam te huren zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Wanneer door toedoen van u het brandalarm afgaat en de brandweer onnodig voor moet komen rijden dan zullen wij de voorrijkosten van de brandweer van € 275,00 aan u doorbelasten.
 • U dient de kamer in dezelfde staat achter te laten als waarin u de kamer heeft aangetroffen.

Wij hanteren een eenmalig waarschuwingsbeleid. Indien dit niet wordt opgevolgd dient u direct het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventuele betaalde borg zal worden ingehouden. Eveneens volgt hierna een notering op de zwarte lijst welke van toepassing is voor alle Van der Valk Hotels.